Liên hệ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Giờ Khám

Chuyên Gia Tim Mạch
Bác sĩ Minh

Thứ 2 – Thứ 6 
10:00 AM -7:00 PM

Chuyên Gia Tim Mạch
Bác sĩ Hiếu

Thứ 5 – Chủ Nhật 
10:00 AM -7:00 PM

Chuyên Gia Tim Mạch
Bác sĩ Hải

Thứ 3 – Chủ Nhật 
10:00 AM -7:00 PM

Chuyên Gia Tim Mạch
Bác sĩ Thi

Thứ 4 – Thứ 7 
10:00 AM -7:00 PM

Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ

Số 123, Đường ABC, Quận ABC, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email

taikhoan@tenmien.com

Điện Thoại

+84 123 456 789

Website

taikhoan@tenmien.com

Hotline 24/7: 1900 7179