Xét nghiệm – chuẩn đoán

Là một bệnh viện đa chuyên khoa tiêu chuẩn quốc tế,cũng đồng thời là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh toàn diện. […]

22/08/2016 admin Dịch vụ